top of page

www.ipusushi.com ir jo lankytojų duomenis tvarko ir prižiūri UAB „Deirus“.


Asmens duomenys tvarkomi siekiant:

  • užtikrinti, kad pirkimo procesas būtų sklandus, o aptarnavimas po pirkimo būtų savalaikis ir profesionalus,

  • bendrauti ir atsakyti į užduodamus klausimus,

  • susisiekti su klientu dėl pateikto užsakymo ir jo įgyvendinimo.

Mes tvarkome asmens duomenis, reikalingus užsakymo pateikimui elektroninėje parduotuvėje www.sushiexpress.lt. Norint užsisakyti maisto elektroninėje parduotuvėje, privaloma pateikti šią informaciją. Nepateikus būtinų asmens duomenų, nebus galimybės įgyvendinti užsakymo. Nurodyti duomenys nebus naudojami tiesioginės rinkodaros ar kitais nenurodytais tikslais. Po dviejų metų nuo užsakymo atlikimo datos duomenys bus pašalinami iš sistemos.

  • Vardas;

  • Pavardė;

  • El. pašto adresas;

  • Mobiliojo telefono numeris;

Ipu Sushi asmens duomenis gauna iš pačių duomenų subjektų. Visi šie asmens duomenys gaunami tik gavus asmens sutikimą.
Pirkimo proceso metu pateikiant užsakymą elektroninėje parduotuvėje, pirkėjas patvirtina asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi.

Asmens duomenys tvarkomi siekiant:

Surinkti asmens duomenys saugomi informacinėse sistemose. Asmens duomenysbus saugomi tiek, kiek tai numato teisės aktai arba atsižvelgdami į duomenų tvarkymo tikslus, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo laikotarpis. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.


Informacija saugoma tam, kad prireikus būtų galimybė suteikti reikiamą informaciją apie pateiktus užsakymus.
Visi asmens duomenys yra saugomi sistemoje 2 metus.

Slapukai:
Slapukai (angl. „cookies“) – trumpa tekstinė informacija, kurią svetainės perduoda į jose naršančių vartotojų kompiuterius arba kitus įrenginius. Atsižvelgiant į naršyklę, ši informacija laikoma arba nedideliuose atskiruose failuose, arba įvairių svetainių įrašytų slapukų bendrajame faile. Slapukus naudoja dauguma pažangių interneto svetainių Lietuvoje ir užsienyje. Slapukus galima perduoti tik jei yra tokia pasirinktis Jūsų įrenginio nustatymuose.
www.ipusushi.com svetainėje slapukai naudojami asmenų, besinaudojančių įrenginiu, lankomumui nustatyti, atliktiems veiksmams įsiminti (pvz., kalbai, kuria buvo naršyta svetainėje, nustatyti), aktualiausiai informacijai pateikti, apibendrintai svetainės lankomumo statistikai rinkti.
Duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeitę savo interneto naršyklės nustatymus. Visgi atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Norėdami nustatyti reikiamas (norimas) slapukų pasirinktis, naudokitės interneto naršyklių pagalbos funkcijomis. Informaciją, kaip tą padaryti, galite rasti naršyklių pagalbos puslapiuose.

 

Asmeninės informacijos naudojimas

UAB „Deirus“ saugo Jūsų asmeninę informaciją ir ją naudoja, teikiant Jums reikalingas paslaugas, laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.

Kiekvienam www.ipusushi.com lankytojui, kuris registruojasi tinklalapyje užtikrinama teisė į privatumą.

Rinkodaros tikslais duomenys naudojami tik gavus Jūsų sutikimą. Jūsų duomenys gali būti naudojami statistinei informacijai rinkti, kuri neatskleis Jūsų tapatybės. Anoniminė statistinė informacija gali būti perduota trečiosios šalims.

UAB „Deirus“ neatsako už Jūsų asmens duomenų tvarkymą tretiesiems asmenims priklausančiose interneto svetainėse, taip pat ir tais atvejais, kai į jas Jūs patenkate per mūsų svetainėje esančias nuorodas. Rekomenduojame susipažinti su kiekvieno ne mums priklausančio aplankyto tinklapio privatumo sąlygomis atskirai.

www.ipusushi.com lankytojų duomenys yra saugomi nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ir neleistino naudojimo.

Jūs turite teisę bet kuriuo metu reikalauti, kad UAB „Deirus“ ištaisytų ar sunaikintų Jūsų pateiktus asmens duomenis arba sustabdytų tokių duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą). Jei tai sąlygoja negalimumą toliau teikti UAB „Deirus“ paslaugas, šių paslaugų teikimas nutraukiamas (panaikinus asmens duomenis) arba sustabdomas.

 

Informacija kompiuteryje

Jums lankantis tinklalapyje www.ipusushi.com pasiliekame teisę į Jūsų kompiuterį įrašyti informaciją („cookie“). Dėka šios informacijos Jūs galite lengviau naudotis mūsų tinklapiu ir galime užtikrinti visų formų nepriekaištingą veikimą. Šioje informacijoje nėra saugomi Jūsų asmens duomenys.

Jeigu pageidaujate, galite šią informaciją („cookie“) ištrinti iš savo kompiuterio ar ją užblokuoti, panaudodami savo kompiuteryje esančia interneto naršykle.

UAB „Deirus“, (kodas 302587898, rejestro tvarkytojas – Valstybės įmonė registrų centras),  Gedimino g. 22A- 14, Kaunas, atsako už Jūsų pateiktos asmeninės informacijos tvarkymą.

bottom of page